Endotine® Forehead

ENDOTINE® FOREHEAD

Alın Kaldırma Prosedürleri

1. Farklı kafatası kalınlıkları olan hastalar için tasarlanmış 3,0 mm veya 3,5mm derinliğindeki absorbe olan implantlar mevcuttur. Daha güvenli sabitlemenin istendiği durumlarda 3,5mm absorbe olan implantların kullanımı önerilir.

2. Aparat kiti, bir adet sterilizasyon kutusu, absorbe olan implantları sabitlemek için 2 adet vida ve implant yerleştirme aleti içerir.

  • Sütürsüz MultiPoint Teknolojisi (MPT)

ENDOTINE® FOREHEAD MINI

Alın Kaldırma Prosedürleri

1. Farklı kafatası kalınlıkları olan hastalar için tasarlanmış 3,0 mm veya 3,5mm derinliğindeki absorbe olan implantlar mevcuttur. Daha güvenli sabitlemenin istendiği durumlarda 3,5mm absorbe olan implantlar kullanımı önerilir.

2. Endotine Forehead Mini, durducu vidası ile birlikte takma aparatına önceden yüklenmiş şekilde gelir.

3. Endotine Forehead aparatına göre %60 oranında daha az yer kaplar. Yüksek saç çizgisi, ince kafatası derisi olan hastalarda veya saçı olmayan, 10mm den az kesi gerektiren durumlarda kullanımı uygundur.